MARAJNE

MAREJNE

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020
Marejne – Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah
Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o., Društvo za razvoj podeželja Resje, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Gostišče pri Županu, Gostilna Pr Sedmic, Gostilna na Vidmu, Gostilna pri Boštjanu, Gostišče Tolc, Gostišče pri Zalogarju
Vrednost celotnega projekta: 71.035,40 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.618,99 EUR
Trajanje projekta: 1. januarja 2018–30. aprila 2019
Cilj
Cilj projekta je na podlagi lokalnih potencialov razvijati nove tržno zanimive produkte, jih povezovati v večjo in dostopnejšo ponudbo ter preko novih tržnih mest okrepiti njihovo trženje znotraj turistične ponudbe območja.
Povzetek
Na Škofjeloškem območju že več kot 15 let delujeta blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca, preko katere 46 različnih ponudnikov trži svoje visoko kakovostne prehrambene produkte, izdelke iz zelišč in izdelke domače in umetnostne obrti. Trenutno se izdelki podajajo na domu ponudnikov, na prireditvah kot je Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, domačih kotičkih KGZ Škofja Loka in drugih specializiranih trgovinah. V okolju obstaja interes, da so tipični izdelki kot posebnost škofjeloškega območja dostopni turistom. Ponudniki gostinskih storitev so zaznali povpraševanje po kvalitetnih domačih izdelkih in si jih želijo ponuditi svojim gostom. Izdelki blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca odražajo lokalno identiteto krajev in so tako primerne, da predstavljajo tudi turističen produkt (spominke) ter se ponudijo turistom.
Preko projekta Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah se bodo postavile omare marejne na 7 različnih lokacijah, ki omogočajo turistom dostop do izdelkov blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca hkrati pa bogatijo ponudbo gostinskih dejavnosti.
Aktivnosti
Faza 1 traja od 1. januarja 2018 do 12. oktobra 2018:
oblikovanje ponudbe izdelkov za predstavitev v promocijsko - prodajnih omarah;
vzpostavitev sistema trajnostnega oskrbovanjka turstičnih točk z novimi turističnimi produkti;
vzpostavitev novih prodajnih mest - marejn - načina prezentacije lokalnih produktiv kot turističnih spominkov;
promocija.
Faza 2 traja od 1. julija 2018 do 30. aprila 2019:
promocija nove ponudbe in novih prodajnih mest preko;
promocija projekta.
Rezultati
Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca bosta nadgrajeni v smeri novega lokalnega turističnega produkta, ki predstavljajo obogatitev blagovnih znamk s ponudbo turističnih spominkov dostopnejši turistom.
Obogatena ponudba lokalnih turističnih točk z vzpostavitvijo marejn kot načina prezentacije lokalne ponudbe turistično zanimivih izdelkov.
Vzpostavljeno sodelovanje med lokalnimi nosilci turističnih točk in ponudniuki izdelkov.
Sofinanciranje
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Kontakti:
Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
Društvo za razvoj podeželja Resje, T: 031 769 782; e-naslov: regina.eniko@t-2.net
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, T: 04 280 46 16; e-naslov: lidija.snut@kr.kgzs.si
Rupert Libuška s.p., Gostišče pri Županu, T: 04 505 00 00; e-naslov: libuska.rupert@gmail.com
Gostilna Pr' Sedmic, Alojz Kovič s.p., T: 04 510 74 10; e-naslov: gostilna@prsedmic-sp.si
Gostilna na Vidmu d.o.o.; T: 04 510 96 10; e-naslov: bostjan.poljansek@gmail.com
Gostilna pri Boštjanu, Boštjan Bernik s.p., T: 04 510 33 20; e-naslov: gostilnapribostjanu@gmail.com
Gostišče Tolc Primož Pintar s.p., T: 041 521-138; e-naslov: primoz.pintar@gmail.com
Košmelj Janez s.p., Gostišče pri Zalogarju, T: 04 500 50 00; e-naslov: gostisce.zalogar@siol.net

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/